Proeflezers – Hoe zet je meelezers in

Nadat je je manuscript hebt geschreven, kun je mensen in je omgeving vragen om feedback. Dat is fijn, want zij lezen op een hele andere manier dan jij doet. Feedback kan jou helpen om je boek completer te maken. Op de juiste plekken wat meer uitleg, een voorbeeld of een aanpassing van wat er is geschreven.

Bekijk deze korte video over hoe je de proeflezers inschakelt:

Auteurscollege | Hoe zet je meelezers in.

Wil je liever lezen? Hieronder is de uitgewerkte tekst van deze video:

Nadat je je manuscript hebt geschreven en voordat je het aanlevert bij de redacteur, kun je mensen in je omgeving vragen om feedback. Zij worden in de volksmond proeflezers genoemd. In de uitgeverij hebben we het over meelezers, de resonansgroep of een peergroep. De laatste groep komt vooral voor bij wetenschappelijke boeken.

Wanneer schakel je meelezers in?

Over het algemeen schakel je meelezers in als jij tevreden bent met je manuscript. Dat betekent dat je klaar bent met schrijven (helemaal!) en dat je zeker twee keer de hele tekst hebt doorgenomen en aangepast zoals je het wil.

Wie zijn er geschikt als meelezer?

Over het algemeen vraag je tot maximaal vijf meelezers. Wie kun je vragen? Bijvoorbeeld: een branchegenoot waar je een goed contact mee hebt en die je vertrouwt, iemand uit je doelgroep, iemand waarvan je weet dat hij taalgevoelig is, iemand die goed onderlegd is in het onderwerp waarover je schrijft, iemand die jou goed kent, enzovoort.

Maak een lijstje van mensen die hiervoor in aanmerking komen.

Hoe benader je een potentiële meelezer?

Je benadert de meelezer of hij er voor voelt om jouw manuscript te lezen. Je geeft aan wanneer je verwacht het manuscript te kunnen toesturen en hoeveel tijd de meelezer heeft om het te lezen en hierop te reageren. Maak het niet mooier dan het is en zeg vooral niet dat het niet veel werk is. Het is belangrijk dat de meelezer echt tijd kan en wil nemen om jouw tekst door te nemen.

Het is fijn om meelezers in te schakelen, want zij lezen op een hele andere manier dan jij, als auteur, doet. Hun feedback helpt jou om je boek completer te maken.

Wat kun je de meelezer vragen?

Je kunt de meelezer onder andere de volgende vragen stellen:

  • Is de tekst leesbaar voor de doelgroep? Is het niveau van de tekst voor de doelgroep te volgen en te begrijpen? Voelt de doelgroep zich aangesproken door de woordkeus en de spreektoon?
  • Klopt de samenhang en de toegepaste logica? Spreken bepaalde tekstdelen elkaar niet tegen of is er een storende overlap in bepaalde hoofdstukken? Worden alle onderwerpen behandeld of blijft de lezer met vragen zitten?
  • Klopt de tekst inhoudelijk? Zijn de feiten en de gebruikte bronnen waar? Want je wilt natuurlijk dat wat er staat, klopt.
  • Is er een visie of mening geplaatst die misschien beter niet gepubliceerd kan worden?
  • Wil je het manuscript aanvullen met voorbeelden, onderzoeksresultaten of artikelen vanuit jouw specifieke branche?

Let op: de meelezer hoort niet op de stoel van de redacteur te zitten. Het is natuurlijk mooi als hij spelfouten signaleert, maar je wilt niet dat hij zinnen omgooit of herschrijft!

Vraag of de meelezer de feedback binnen de afgesproken tijd wil terugkoppelen. Als hij dat niet doet, dan mag je hem daarop aanspreken. Het is hierbij natuurlijk wel belangrijk dat je je realiseert dat hij jou helpt en je toonzetting hierop afstemt.

Bedank je meelezer

Een bedankje voor de intentie om jou helpen is altijd op zijn plaats. Ook als het je niet heeft gebracht wat je had gehoopt en verwacht!

Er zit ook een keerzijde aan meelezers. Hoe meer je er inschakelt, hoe meer feedback je krijgt. Om je weten hoe je daarmee om kunt gaan, lees je mijn blog over Meelezers en wat te doen met feedback.

One thought on “Proeflezers – Hoe zet je meelezers in

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *