Wittebrood met spek – Toby Boers

Wittebrood met spek – Toby Boers

Wim, Hella en mijn vrouw Annie zijn de kinderen van een Duitse vader. Een Duitse vader die helemaal niets anders op zijn kerfstok had, dan dat hij in Duitsland werd geboren en na zijn vertrek naar Nederland in het begin van de vorige eeuw zich nooit heeft laten naturaliseren. Hij trouwde met de Nederlandse Sjaan, die haar man trouw blijft ook al had ze haar eigen hachje kunnen redden. Een witte boterham met spek in Leipzig die Frau Gruen uit haar eigen mond spaarde, is de redding van kleine Annie tijdens de vlucht.

Familiewapen Daum

Om wie ze waren en liefhadden

Dit is het verhaal van de familie Daum. Ogenschijnlijk een gewoon gezin van twaalf in een dozijn, maar toch boordevol schrijnende en door de tijd zich verdiepende tragiek. Zonder enige actie hunnerzijds en uitsluitend omdat ze waren wie ze waren, werden de Daumpjes samen met vele lotgenoten door de geschiedenis ingehaald en soms vermalen. Omdat ze geboren waren waar ze werden geboren, of omdat ze woonden waar ze woonden of omdat ze trouwden met degene met wie ze trouwden. Niets meer en niets minder.

 Sandees op hun Paasbest

  Toby Boers

Opdat het verhaal niet wordt vergeten

Scribent van het verhaal is Toby Boers, de echtgenoot van Annie Daum. Hij was al jaren van plan om de geschiedenis van zijn schoonfamilie op te schrijven, maar het kwam er steeds niet van. Totdat hij zich realiseerde dat verder uitstel met een dagelijks toenemende kans zo maar kon worden omgezet tot afstel. Per slot van rekening is het eeuwige leven niemand gegeven. Ook Toby Boers niet. Toby Boers beschrijft op eigen wijze de familiegeschiedenis van zijn schoonfamilie, opdat hun verhaal niet wordt vergeten.

CoverWittebroodMetSpek

  Wittebrood met spek: ISBN 978-94-90969-06-6